ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಹುದ್ದೆಹೆಸರುವಿಳಾಸವಿವರ
1ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀ ತಾವರ್​ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು,ರಾಜಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
3ಕುಲಪತಿಗಳುಪ್ರೊ. ಆನಂದ ಶರದ ದೇಶಪಾಂಡೆಕುಲಪತಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಮಖಂಡಿ – 587301 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕುಲಸಚಿವರು (ಪ್ರಭಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಪ್ರೊ. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಎ. ಅಂಗಡಿಕುಲಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಮಖಂಡಿ – 587301 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರಿ)ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಮ್.‌ ಮರಡಿ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಮಖಂಡಿ – 587301 ವೀಕ್ಷಿಸಿ